bilde

Velkommen til den online spørreundersøkelsen til InfraNorth!

Denne undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet "Building Arctic Futures: Transport Infrastructure and Sustainable Northern Communities" (InfraNorth), finansiert av European Research Council (ERC).

Undersøkelsen er anonym og består av syv (7) spørsmål og vil ta omtrent 10 minutter av din tid.

InfraNorth sørger for at all innhentet data og informasjon er trygt lagret i serversystemet til Universitetet i Wien (Østerrike), som vedlikeholdes av universitetets datasenter (ZID). Dataene vil være beskyttet i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning. Hvis vi kommer over uventet informasjon som ikke er relatert til forskningen vår, vil vår policy være styrt av EU-lover og nasjonal lovgivning.


bilde